Seznam článků

 

Co je to skauting?

 

Skauting - to jsou kamarádi, zábava, dobrodružství, překonávání sebe samých, poznávání nových věcí, lidí a přírody.

 

Skauting má především za úkol vychovávat děti a mladé lidi. Snaží se všestranně rozvíjet jejich osobnost, naučit je spolupracovat, být ohleduplný k ostatním a k přírodě, hrát fér.

 

Skautské hnutí je největší výchovnou organizací. Spojuje přes 40 milionů lidí v 216 zemích světa, kteří sdílejí stejné hodnoty. Jen v České republice najdete přes 50 tisíc skautů a skautek.