Sraz: nejdéle v 17.00 před informačním centrem na náměstí v Přešticích
Konec: v 18:30 opět tam
S sebou: co nejstrašidelnější masku na sebe
Co bude: v postranním sálku KKC bude celostřediskové strašení