Seznam článků

 

 

Historie skautského střediska Dr. Bečváře Přeštice

 

Počátky v letech 1938-1940

 

K přeskočení jiskry nového chlapeckého hnutí ze Švihova do Přeštic došlo někdy na jaře 1938. Dopomohli k tomu klatovští gymnazisté, bratři Rysové ze Švihova. Starší František vedl ve Švihově skautský oddíl. Informace o novém, neobvyklém hnutí se rozšířila mezi kluky. Iniciátorem a vůdčím duchem myšlenky vytvoření skautské organizace u nás byl Karel Kacerovský, tehdy čtrnáctiletý tercián klatovského gymnázia. Z těch, které myšlenka skautingu upřímně zaujala, se vytvořila skupina čtyř chlapců, kteří složili nováčkovskou zkoušku ve Švihově. Tak vzniklo jádro nově se rodící organizace, která měla počáteční organizační formu skautské hlídky přičleněné ke švihovskému oddílu. Členy této hlídky byli Karel Kacerovský, Vladimír Mencl, Václav Hřebec a Jaroslav Ouřada a zpočátku se scházeli jen pod širým nebem. Postupný příliv nových členů nebyl sice nijak silný, ale umožnil za čas ustavit samostatný oddíl pod vedením Karla Kacerovského.
 
Koncem roku začal s oddílem spolupracovat i právě přistěhovaný právník JUDr. Zdeněk Bečvář, který měl již se skautingem zkušenosti a silně ovlivnil přeštickou skautskou organizaci. Důvěru získal i u rodičů chlapců. Jeho osobní příklad vedl k poznání, že vědomí lidského poznání a otevřená srdce mohou zformovat mladé lidi na celý život, že velice důležitý je charakter a bohatost duše. Skautský vůdce má jít příkladem a dokázat se rozdat. I Bečvářova pomoc ve věcných potřebách oddílu byla neocenitelná. Zajistil, že s přicházející zimou, když se chlapci nemohli scházet v parku pod širým nebem, jim vedení zemědělské školy umožnilo užívat jednu ze dvou tříd této školy dvakrát týdně po vyučování. S jeho podporou se mohl uskutečnit první letní tábor v Dolanech u Švihova v roce 1939, kterého se účastnilo asi 14 chlapců. Nezachovala se všechna jména hochů, ale patřil mezi ně i br. Hartman, pro kterého byl tento tábor prvním a posledním táborem v jeho životě, protože byl pro svůj židovský původ s celou rodinou transportován do Terezína, z kterého se již nikdy nevrátil.
 
Německá okupace svým zákazem v roce 1940 ukončila i činnost oddílu a rozpustila právě probíhající tábor u Hnačovského rybníka. Organizace Svazu junáků – skautů byla zrušena v celém protektorátu Čechy a Morava. Smutný osud měl i br. Bečvář, který byl v listopadu 1942 zatčen gestapem pro svoji antifašistickou novinářskou činnost, pro zapojení do skautské organizace a hlavně pro ilegální spojení s Londýnem. Po výsleších a mučení gestapem byl odvezen do Terezína a následně Osvětimi, odkud se ani on již nevrátil. Na památku tohoto odvážného muže, který toho tolik udělal pro skautské hnutí v Přešticích na jeho počátcích, nese přeštické středisko název: středisko „Dr. Bečváře“.